help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 juli 1993 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen bevoegd om voorstellen tot tuchtstraffen op te maken voor het personeel van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1993
Pagina:19923
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1993