help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/04/2023
Pagina:39780
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72662 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de role: 72662
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2023 (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/01/2023 tot ...