help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 mei 1993 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het reglement inzake de toekenning van financiële tussenkomsten voor exportgerichte initiatieven van ondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/1993
Pagina:16389
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1992