help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2022 betreffende de kredietverlening van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 64986.


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/2022
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2022
Editie:2
Pagina:64986
Advies van de Raad van State 71372
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2022 (art. 27) en van toepassing op elke kredietaanvraag die vanaf deze datum wordt ingediend (art. 27)

Zie ook art. 26, §2: "De bepalingen van dit besluit die van toepassing zijn op natuurlijke personen die reeds een eigendomsrecht op meerdere woningen hebben, treden in werking op 1 januari 2023."

Periode van geldigheid van 01/08/2022 tot ...