help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Citeertitel: "Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/09/2020
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/12/2020
Editie:1
Pagina:85200
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 67598
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2021 (art. 7.52)

Art. 4.160: "op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum" (art. 7.53) en vastgesteld op 20/09/2021 (BVR 17/12/2021)
Art. 6.46 tot 6.55 (boek 6, deel 9, titel 1, hfdst. 1): "op een datum die de minister vaststelt", voor de verhuurders van een sociale woning, met uitzondering van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren en de VMSW (art. 7.54)
Art. 6.61 tot 6.63 (boek 6, deel 9, titel 3): "op een datum die de minister vaststelt", voor de verhuurders van een sociale woning, met uitzondering van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren en de VMSW (art. 7.54)
Art. 7.1: "op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum" (art. 7.53); Volledig uitgevoerd: 15/06/2021 (BVR 28/05/2021, BS 23/06/2021)

Overgangsbepalingen: art. 7.12 tot 7.51

Periode van geldigheid van 01/01/2021 tot ...
Opmerkingen Art. 7.11, 17°: niet geanalyseerd omdat de opgeheven akte niet opgenomen is in de databank.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 11/09/2020  
Bijlage 11/09/2020  
Bijlage 11/09/2020  
Bijlage 11/09/2020