help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2020
Editie:2
Pagina:43591
Advies van de Raad van State 66920
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 9 tot 27 (Titel 2): 15/11/2020 (art. 98)
Art. 32 tot 36 (Titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 2): 15/11/2020 (art. 98)
Art. 67, 1°, 2° en 3°: 15/11/2020 (art. 98)

Periode van geldigheid van 26/06/2020 tot ...