help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 juni 2020 tot tijdelijke bijstelling van het ministerieel besluit van 30 januari 2014 houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek naar aanleiding van de coronavirusmaatregelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/06/2020
Pagina:42365
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 2, eerste lid)

Uitwerking: 01/04/2020 (art. 2, eerste lid)

Buitenwerkingtreding: "Dit besluit treedt buiten werking zes maanden na het verstrijken van de laatste dag van de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid zoals bepaald door de Vlaamse Regering, tenzij die termijn afloopt na 1 januari 2021. In dat geval treedt dit besluit buiten werking op 1 januari 2021." (art. 2, tweede lid)

TT

Periode van geldigheid van 01/04/2020 tot 01/01/2021