help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2020
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/2020
Pagina:41743
Advies van de Raad van State 66958
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 2, 1° tot 9°: 01/03/2020 (art. 3)
Art. 2, 10°: 01/05/2020 (art. 3)
Art. 2, 11°: 26/04/2020 (art. 3)

Periode van geldigheid van 01/03/2020 tot ...