help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 januari 1999 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/01/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/1999
Pagina:5265
Advies van de Raad van State 27464
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Art. 2: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte: 02/03/1997

Periode van geldigheid van 02/03/1997 tot ...