help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 februari 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2015 houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2020
Pagina:10155
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2020 (art. 2: "op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Rekening houdende met de franse tekst van artikel 2, werd de inwerkingtreding vastgesteld op 01/04/2020, wat de datum is die overeenkomt met de vermoede wil van de steller van de tekst. In de Nederlandse tekst ontbreken de woorden "die volgt" na het woord "maand".Periode van geldigheid van 01/04/2020 tot ...