help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 met betrekking tot de Brusselse ombudsman


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2019
Aard van de akte: Gezamenlijke ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/2019
Pagina:64513
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 15, § 3: "zes maanden na de inwerkingtreding van het in §2 bedoelde besluit en uiterlijk 18 maanden na de bekendmaking van dit gezamenlijk decreet en ordonnantie in het Belgisch Staatsblad" (art. 22)

Periode van geldigheid van 01/07/2019 tot ...
Opmerkingen 1) Aarde van de akte en opschrift: deze akte werd aangenomen en bekrachtigd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
2) Andere gezamenlijke akten met hetzelfde voorwerp:
2.1) GezOBHG 16/05/2019; deze akte in Justel: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2019/05/16/2019012900/justel
2.2) DconjCCF 26/04/2019; deze akte in Justel: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2019/04/26/2019014596/justel