help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/05/2014
Pagina:35770
Advies van de Raad van State 55022
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2014
Art. 34 en 42: 25/05/2014 ("de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014")
Art. 35: 01/01/2015
Art. 39: 01/01/2014


Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...