help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 houdende vaststelling van de bijzondere statutaire bepalingen voor het personeel van de N.V. Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1993
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/02/1994
Pagina:3891
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993