help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 2017 tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/2017
Pagina:114236
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 15/01/2018 (Rechtzetting)
    1) Opschrift van het Verslag aan de Koning, Franse tekst
    2) Advies RvS bijgevoegd
Advies van de Raad van State 62504
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018

Wat de inkomstenbelastingen betreft is dit besluit echter van toepassing vanaf aanslagjaar 2018.

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...