help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese : Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 4. Mai 2017 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 26. Juni 1987 zur Ausführung von Artikel 119bis der koordinierten Gesetze über die Familienbeihilfen für Lohnempfänger

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 4 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/2017
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/2017
Pagina:62234
Advies van de Raad van State 60618
Inwerkingtreding / Uitwerking "op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de laatste deelentiteit deze wijzigingsbepalingen in het Belgisch Staatsblad heeft bekendgemaakt"