help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen

Citeertitel: "Koninklijk besluit over de openbare AICB’s in financiële instrumenten en liquide middelen"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/2017
Editie:2
Pagina:37512
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 60828
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking


Periode van geldigheid van 27/03/2017 tot ...