help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 juni 1959 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1953 tot vaststelling, wat betreft de werkgevers en de niet-loonarbeiders, van het bedrag van de gratificatie waarboven de leerjongen niet langer kinderbijslag geniet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/1959
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/1959
Pagina:5257
Advies van de Raad van State 6696