help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/12/2015
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/12/2015
Page:80028
Avis du Conseil d'Etat 57436
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 7: 01/01/2015
Art. 9, 10 en 11: 01/01/2016
Art. 16, 3°: 30/07/2015 ("met ingang van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 3 juli 2015 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991")
Art. 23: te bepalen door de Regering. Volledig uitgevoerd: 23/02/2017 (BVR 10/02/2017, BS 23/02/2017)
Art. 28 en 29: te bepalen door de Regering. Volledig uitgevoerd: 01/01/2018 (BVR 10/02/2017, BS 23/02/2017
Art. 42: 09/01/2016 ("na de datum van inwerkingtreding van artikel 79 van het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos"; het betrokken artikel 79 is immers in werking getreden op 08/01/2016.)
Art. 89 en 90: 23/02/2017 ("op de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning". Oorspronkelijk werd deze datum van 23/02/2017 vastgesteld bij het BVR 27/11/2015, en nadien bevestigd bij art. 8 DVO 03/02/2017);
Art. 92 tot 94: a) inwerkingtreding: 08/01/2016; b) temporeel toepassingsgebied: "van toepassing op ontwerpen van ruimtelijk uitvoeringsplan die voorlopig worden vastgesteld na de datum van inwerkingtreding van dit decreet"
Art. 95: 23/02/2017 ("op de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning". Oorspronkelijk werd deze datum van 23/02/2017 vastgesteld bij het BVR 27/11/2015, en nadien bevestigd bij art. 8 DVO 03/02/2017);
Art. 97: a) inwerkingtreding: 08/01/2016; b) temporeel toepassingsgebied: "van toepassing op meldingen die worden verricht vanaf de datum van inwerkingtreding van dit decreet"
Art. 107: a) inwerkingtreding: 08/01/2016; b) temporeel toepassingsgebied: "van toepassing op aanvragen tot planologisch attest die worden ingediend na de datum van inwerkingtreding van dit decreet"
Art. 111 en 112: a) inwerkingtreding: 08/01/2016; b) temporeel toepassingsgebied: "van toepassing op aanvragen tot herziening of opheffing van verkavelingsvergunningen die worden opgestart en op aanvragen die worden ingediend na de datum van inwerkingtreding van dit decreet"
Art. 113 en 114: a) inwerkingtreding: 08/01/2016; b) temporeel toepassingsgebied: "van toepassing op meldingen die worden verricht vanaf de datum van inwerkingtreding van dit decreet"
Art. 115: "op de datum van inwerkingtreding van artikel 339 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning". Opgelet: het voormelde decreet bevat geen artikel 339. Bijgevolg moet de verwijzing naar het betrokken artikel 339 waarschijnlijk begrepen worden als een verwijzing naar het artikel 339 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Art. 129 tot 148 en 157 tot 162: 23/02/2017 ("op de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning". Oorspronkelijk werd deze datum van 23/02/2017 vastgesteld bij het BVR 27/11/2015, en nadien bevestigd bij art. 8 DVO 03/02/2017);

Overgangsbepalingen: art. 172 en 177

Période de vigueur du 01/01/2015 au ...