help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2015
Editie:2
Pagina:76525
  • 11/04/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 3, 6 tot 30, 33 en 34
  • 02/03/2016 (Rechtzetting)
    1) De rechtzetting bevat verkeerdelijk het opschrift van de W 28/07/1981 terwijl zij in wezen betrekking heeft op de W 16/12/2015 (BS 21/12/2015);
    2) De rechtzetting heeft betrekking op art. 29 van de W 16/12/2015 en niet op een art. 5bis van dezelfde wet. Art. 5bis van de W 28/07/1981 wordt wel gewijzigd door voormeld art. 29.
Advies van de Raad van State 58237
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 6 en 7: a) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; b) uitwerking: 01/01/2014
Art. 8: a) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; b) uitwerking: 18/09/2014
Art. 23 tot 27 (Hoofdstuk 2, Afdeling 9): 01/01/2016

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...