help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 september 2015 houdende verbod van groepsschommels met starre ophangelementen bestemd voor speelterreinen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/2015
Pagina:63320
Advies van de Raad van State 57523
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/10/2015 tot ...