help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/07/2015
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/2015
Pagina:51463
Advies van de Raad van State 57423
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering. Volledig uitgevoerd: 01/10/2016 (BBHR 06/10/2016, art. 1)
De inwerkingtreding van deze ordonnantie bepaalt de inwerkingtreding van andere teksten, namelijk:
1) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2016 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het personeel van het Brussels Planningsbureau ;
2) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2016 tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van het Brussels planningsbureau die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen ;
3) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2016 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels planningsbureau.


Periode van geldigheid van 01/10/2016 tot ...