help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 2 juli 2015 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkomen en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt te Istanboel op 11 mei 2011


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/2015
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/2015
Pagina:45652
Advies van de Raad van State 57131
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/07/2015 tot ...