help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2014
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/09/2014
Pagina:72857
Advies van de Raad van State 55212
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015
Art. 16, § 1, 1°, 17, 20, § 1, 2°, 20, § 2 en 29: te bepalen door de Minister. Volledig uitgevoerd: 15/03/2017 (MBBHG 21/12/2016, BS 12/01/2017)

Temporeel toepassingsgebied van art. 16, § 1, 2°, 16, § 2, 20, § 1, 1°, 3°, 4° en 5°: art. 36

Overgangsbepalingen voor art. 28 en 29: art. 37

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...