help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2014 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de financiële aspecten van het woonbeleid in Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 24/01/2014
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/03/2014
Page:22360
Avis du Conseil d'Etat 54754
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 1 en 23: 15/12/2013
Art. 2, 1° en 4: 01/07/2014 ("op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de maand waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt")
Art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13: 01/01/2012
Art. 17 en 18: met ingang van referentiejaar 2012 (voor de definitie van het begrip "referentiejaar" zie BVR 21/12/2012, art. 1, 15°)
Art. 20: 01/01/2013
Art. 21 en 22: 01/01/2014


Période de vigueur du 01/01/2012 au ...