help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

6 januari 2014 - Herziening van artikel 64 van de Grondwet

6. Januar 2014 - Revision von Artikel 64 der Verfassung


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2014
Aard van de akte: Grondwet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2014
Editie:1
Pagina:8550
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/05/2014 ("dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014")

"Overgangsbepaling" (in werking op de dag van bekendmaking): de bestaande bepalingen blijven van toepassing tot de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.


Periode van geldigheid van 25/05/2014 tot ...