help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief van 9 juli 2013 inzake de technische specificaties van de speciale geluidstoestellen (sirenes) voor de voertuigen van de Openbare Brandweerdiensten en de Civiele Bescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2013
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/2013
Editie:2
Pagina:47395
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014 + overgangsbepalingen

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...