help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité (lees: het Directiecomité van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) van 18 maart 2013 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/2013
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/2013
Pagina:19847
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2011

Periode van geldigheid van 01/09/2011 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 3: niet geanalyseerd wegens zijn individuele draagwijdte.