help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/2012
Pagina:58029
Advies van de Raad van State 51118
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2010

Periode van geldigheid van 01/08/2010 tot 31/12/2013