help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/2007
Editie:2
Pagina:49368
Advies van de Raad van State 43096
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 25 tot 37(Titel IV): te bepalen door de Koning - zie KB 21/03/2007 (BS 10/04/2007) inwerkingtreding op 20/04/2007

Periode van geldigheid van 28/09/2007 tot ...
Opmerkingen De koninklijke besluiten genomen in uitvoering van deze wet en die betrekking hebben op de boekhoudkundige en fiscale beroepen die bedoeld worden in de wet van 25 februari 2013 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen blijven van toepassing tot ze worden vervangen en mits ze niet strijdig zijn met de voornoemde wet van 25 februari 2013 (zie artikel 15 van deze laatste wet).


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 03/08/2007