help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van het Wetboek diverse rechten en taksen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/2012
Pagina:46967
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 50826
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012

Overgangsbepalingen: art. 2

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...