help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2012
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/2012
Pagina:38923
Advies van de Raad van State 51194
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 29 (overgangsbepaling opgeheven bij OBHG 20/07/2016, art. 32)

Periode van geldigheid van 26/07/2012 tot ...