help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juli 1974 houdende organisatie van de examencommissie van de Staat belast met het uitreiken van het diploma van leraar muziekopvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor pedagogisch hoger onderwijs van het korte type


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/1974
Pagina:11774
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking