help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 januari 1992 betreffende de organisatie van de praktische proef van het jachtexamen voor personen die de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/1992
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/1992
Pagina:12838
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking