help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 december 1954 tot vaststelling van de vereisten voor de toelating tot de functies van lerares in de huishoudkunde en van lerares in de nuttige handwerken in de door de Staat, de provinciën en de gemeenten bestuurde middelbaaronderwijsinrichtingen voor meisjes


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/1955
Pagina:1238
Advies van de Raad van State 4408