help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 december 2011 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/02/2012
Editie:2
Pagina:12677
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/02/2012 ("de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Temporeel toepassingsgebied: deze wet is niet van toepassing op overtredingen die werden vastgesteld op een datum, voorafgaand aan haar inwerkingtreding.

Periode van geldigheid van 01/02/2012 tot ...