help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 november 1991 tot vaststelling van het model van het register dat het mogelijk maakt het gebruik van de aangekochte hoeveelheden cyaniden, nitrillen en preparaten die deze stoffen bevatten, na te gaan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1991
Editie:2
Pagina:29966
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 21/11/1991