help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 24 december 1992 tot verlenging van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van het jaarbedrag van de tussenkomst van het Fonds per voltijdse arbeidsplaats


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1992
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1993
Pagina:2161
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993

TT 01/01/1993 - 30/06/1996

Periode van geldigheid van 01/01/1993 tot 30/06/1996