help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle van 28 september 2011 betreffende patiëntendosimetrie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/2011
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/2011
Pagina:62395
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/10/2011

Periode van geldigheid van 17/10/2011 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

1) Vanaf 01/01/2016 worden de besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle niet meer opgenomen in de databank en worden ze niet langer bijgewerkt, behalve wanneer deze besluiten een opgenomen koninklijk of ministerieel besluit wijzigen. Voor het consulteren van recentere besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of van de wijzigingen aangebracht aan bestaande besluiten, raadpleegt u de website van Justel of de juridische databank "Jurion" die door het betrokken agentschap zelf wordt beheerd (http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=nl ).

2) Art. 5: niet geanalyseerd omdat geen spoor van de bekendmaking van het opgeheven besluit werd gevonden.