help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 mei 2011 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/2011
Pagina:27590
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 49546
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 4)

Buitenwerkingtreding: 31/12/2011 (art. 3)

TT

Periode van geldigheid van 12/05/2011 tot 31/12/2011