help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 maart 2011 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004 betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/2011
Pagina:22818
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/06/2011 (datum van inwerkingtreding van de verbindend verklaarde CAO, overeenkomstig art. 32 van W 05/12/1968)

Periode van geldigheid van 06/06/2011 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 21/12/2010