help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk reglement van de Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het raam van de evaluatiecyclus van 9 maart 2011


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2011
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/2011
Pagina:20797
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Datum van het reglement: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt dit reglement geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring.

Bijlage bij
Aard Datum    
MBFO 09/03/2011