help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 12 januari 2011 houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de leidinggevende van de afdeling Managementondersteunende Diensten van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/2011
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/2011
Pagina:9213
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2011

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot 31/12/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.