help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 - Herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - Definitieve vaststelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2003
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 21/04/2004
Pagina:23394
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen De teksten kunnen ook geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be

Pro parte bekrachtigd bij
DVO 19/03/2004 (MB BS 21/04/2004)