help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 2008 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2008, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/2008
Editie:1
Pagina:35992
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2008
Opmerkingen Het voorliggend besluit werd als voorbeeld opgenomen. Behalve wanneer ze voor advies zijn voorgelegd aan de Raad van State, zijn de koninklijke besluiten die, in het raam van art. 2, § 1, eerste lid, van het KB van 17/08/2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen, werden genomen ter uitvoering van art. 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, niet opgenomen in de databank.