help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 december 2010 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/2010
Editie:1
Pagina:76392
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1: 01/01/2011
Art. 2: van toepassing op de vanaf 01/01/2011 betaalde of toegekende inkomsten

Periode van geldigheid van 20/12/2010 tot ...