help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzonder decreet van 21 september 2010 tot wijziging van het decreet van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool

Sonderdekretes vom 21. september 2010 zur Abänderung des Sonderdekretes vom 21.Februar 2005 zur Schaffung einer autonomen Hochschule


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/2010
Aard van de akte: Bijzonder decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/2010
Pagina:63192
Advies van de Raad van State 48279
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2010

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot ...