help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 juli 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Veurne


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/2010
Editie:2
Pagina:51693
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2010

Periode van geldigheid van 01/09/2010 tot ...