help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 maart 2010 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/2010
Editie:1
Pagina:19326
Advies van de Raad van State 47621
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: Dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van inwerkingtreding of uitwerking van de bekrachtigde besluiten

Periode van geldigheid van 29/03/2010 tot ...