help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 oktober 2009 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 24 juni 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/2010
Pagina:18187
Advies van de Raad van State 45846
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/04/2010 tot ...