help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 september 1994 betreffende de samenstelling van de commissies voor werving en bevordering van de wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/1994
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/1994
Pagina:26361
Advies van de Raad van State -- (?)
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1994

Periode van geldigheid van 01/09/1994 tot 01/09/2008